MISTENKT.NO

Nettstedet mistenkt.no er et informasjonssted for personer som er mistenkt for kriminelle handlinger.

Nettstedet ble startet ved en tilfeldighet av advokat/siviløkonom Frode Skogvold i 2008.

Da nettstedet raskt fikk 10 000 besøkende pr. måned forstod jeg at det er et stort behov for denne type informasjon.

Jeg prøver derfor nå å oppdatere og utvikle stedet videre, med informasjon om rettigheter ved soning av straff, gjenopptakelse av straffesaker, erstatning for urettmessig straffeforfølgning m.m.

Gjennom nettstedet mottar jeg også en mengde henvendelser om forsvareroppdrag fra hele Norge, og dette er mye mer enn det jeg har kapasitet til å ta meg av selv.

Jeg vil derfor nå prøve å knytte til meg dyktige forsvarsadvokater som kan påta seg oppdrag som forsvarere i de fleste fylker, slik at mistenkt.no ikke bare skal tilby informasjon om problemene, men også tilby hjelp for å komme best mulig ut av problemene. 

For å komme inn på mistenkt.no  klikker du her:   INN

Forsvarsadvokater som ønsker å motta forespørsler om forsvareroppdrag fra lesere av mistenkt.no kan sende en e-mail til frode@skogvold.no .