GJELDSFORHANDLING.

Advokat Frode Skogvold, som også er utdannet siviløkonom og har mange års erfaring som autorisert regnskapsfører, tilbyr også hjelp til gjeldsforhandlinger.  

Hjelp til gjeldsforhandlinger betales med en fast timepris lik den offentlige salærsats for advokater i straffesaker, for tiden kr. 945,- + mva.

For å bruke minst mulig tid hos meg i slike saker kan skyldner ta seg tid til å åpne alle konvolutter fra de forskjellige inkassobyrå og  lage en oversikt over alle krav, med angivelse av skyldner, beløp, inkassoselskap og saksnummer hos inkassoselskapet.  På den måten sparer skyldner mye penger ved at jeg slipper å bruke sin tid på slikt sorterings- og registreringsarbeid.

Det jeg deretter må gjøre er å analysere situasjonen, lage en plan for hvordan skyldner skal kunne komme ut av denne situasjonen, og så kontakte kreditorene for å prøve å få til avtaler med disse.

Skyldner har normalt ikke mye penger å betale for slike gjeldsforhandlinger, og mange useriøse firma krever uløselige beløp for å prøve å få til ordninger med kreditorene. Men med en slik egeninnsats fra skyldnerens side trenger dette imidlertid ikke bli så dyrt, en betaler kun for den tid jeg bruker på saken.

Tilbake til forsiden.