HVORFOR WWW.MISTENKT.NO ?

Mistenkt.no skal være et sted der mistenkte i straffesaker kan finne informasjon om sine rettigheter m.m. på en lett og oversiktlig måte. 

Siden vil bli oppdatert jevnlig etter hvert som det dukker opp informasjon som kan være av interesse.

Siden vil aldri være noe komplett oppslagsverk for den mistenkte, men vi håper at siden skal utvikle seg til å bli et nyttig redskap for den enkelte.

Under siden  '' Eksterne linker '' vil vi etter hvert prøve å legge inn henvisninger til sider med interessant og nyttig stoff for den enkelte, men vi tar selvfølgelig ikke noe ansvar for innholdet på disse sider.

Leserne kan også sendes oss informasjon om saker og forhold som en tror at andre kan ha interesse av.  For at vi skal kunne publisere dette må vi imidlertid ta en del forholdsregler slik at vi f.eks. ikke blir saksøkt for ærekrenkelser.  Dette tar vi opp i forbindelse med den enkelte sak.

Hjelp oss med å gjøre denne siden så god som mulig.

Henvendelser sendes oss på e-mail: frode@skogvold.no eller på telefaks nr. 55 32 80 75.

Advokat Frode Skogvold

Tilbake til forsiden.