MISTENKT.

Å være mistenkt for å ha begått en forbrytelse er første skritt i en rekke med skritt du skal gjennom før du ender opp som dømt eller frifunnet.

Etter å ha vært mistenkt kan du bli siktet og deretter tiltalt før du saken havner i tingretten for pådømmelse

Problemet for en mistenkt er at du i utgangspunktet må klare deg selv, du får ikke oppnevnt noe forsvarer på det offentlige sin bekostning.

Som mistenkt gjennomfører du ofte flere avhør og blir grillet av politiet uten å ha noen å diskutere saken med.  Disse avhør vil følge saken hele veien, og uttalelser du har kommet med i de første avhør blir ofte lest opp av aktor i retten dersom de ikke stemmer med de du forklarer under hovedforhandlingen.  Ofte påstår aktor da at en må legge til grunn det som ble opplyst i disse første avhør, da disse har størst troverdighet.

Som du ser kan alt du sier i avhør bli brukt mot deg, også det du sier i de første avhør.

Det er derfor viktig at du kontakter advokat så snart du forstår at du er mistenkt for å ha gjort noe straffbart.

Selv om du i utgangspunktet må betale denne advokaten selv frem til du fremstilles for varetektsfengsling vil mange advokater imidlertid velge å ikke ta betalt for å være med i slike innledende avhør når de ser at dette er en sak som kan utvikle seg til å bli en fengslingssak eller en straffesak for tingretten. 

 

Tilbake til forsiden.