PÅGRIPELSE OG AVHØR.

Å bli pågrepet av politiet mistenkt for en straffbar handling er for de fleste en alvorlig og skremmende opplevelse.

Svært ofte oppstår situasjoner der en blir pågrepet av politiet og så går en rett i avhør.

Personer som har opplevd dette tidligere beholder likevel roen og sørger for å ikke si noe dumt i avhør, i tillegg til at de nekter å la seg avhøre før de har fått snakket med sin advokat.

En familiemann med kone, barn og fast arbeid som blir pågrepet av politiet for første gang er imidlertid et ’’ lett bytte ’’ for politiet.

Han ønsker for all del ikke å bli varetekstfengslet, og han er med på det meste for å slippe ut fra politiet så raskt som mulig.

Av erfaring med egne klienter og informasjon fra mange e-poster mottatt til denne internettside kan et avhør hos politiet forløpe seg som følger:

Du blir pågrepet og satt på glattcelle.

Du kan bli sittende på glattcelle i mange timer uten å få noe informasjon og du får heller ikke anledning til å ringe til advokat.

I denne perioden på glattcellen blir du ganske mør og tenker kun på å få gjennomført avhør og komme deg ut så snart som mulig.

Du blir så hentet til avhør og får opplest dine rettigheter, bla. at du har rett til å la deg bistå av advokat på ethvert trinn av saken.

Problemet er imidlertid at det er vanskelig å få tak i advokat til deg akkurat nå.

Dersom du absolutt må ha advokat må du vente lenger på glattcellen, og kanskje må vi da vurdere å varetekstfengsle deg.

Men dersom du ikke har gjort noe galt så er det vel ikke så viktig med advokat, så du aksepterer vel at vi tar dette første avhøret uten advokat nå mens vi først er i gang.

Det er jo snart slutt på arbeidsdagen vår og du må da eventuelt sitte på glattcellen til i morgen. 

HVA GJØR EN MISTENKT I EN SLIK SITUASJON?

Min erfaring er at de fleste aksepterer å gjennomføre avhøret uten advokat til stede.

Og dette gjelder ikke bare nybegynnere, men også erfarne kriminelle som i ruset tilstand tror de kan snakke seg ut av saken ved å være villig til å la seg avhøre umiddelbart uten advokat til stede.

Det blir for langt og vanskelig å liste opp alle de feller du kan gå i ved å la deg avhøre uten å ha forberedt deg godt nok og konferert med advokat.

Men en ting er sikkert:  Den første forklaring du gir til politiet vil følge saken hele veien.

Dersom du senere finner ut at det du sa i første avhør ikke var helt korrekt, vil politiet likevel bruke din første forklaring og lese den opp i retten dersom du der prøver å forklare deg på en annen måte.

Politiets argumentasjon er da at den første forklaring må være den som er mest korrekt, da den ble gitt først og uten at du da hadde mulighet for å tenke ut andre mulige forklaringer.

På en annen side kan det imidlertid være fornuftig å tilstå i første avhør dersom du har gjort noe kriminelt som du kan bli dømt for.

Du har da rett på strafferabatt ( opptil 1/3-del rabatt ) og rabatten blir større jo tidligere i saken du kommer med din tilståelse.

Har du advokat med deg i avhør kan han hjelpe deg å vurdere de bevis politiet har mot deg.

Dersom advokaten ser saken slik at du ikke har noen mulighet for å bli frikjent kan han forklare deg dette slik at du har et best mulig grunnlag for å ta dine beslutninger.

Dersom du sitter der aleine i avhør, og ikke verken har oversikt over saken eller er klar nok i hodet, er sannsynligheten for at du kommer dårligere ut aleine enn sammen med en advokat svært stor.

Du må vanligvis betale advokaten selv dersom du har han med i første avhør.

Dette er imidlertid som oftest en god investering.

Dersom det senere blir straffesak for retten vil de fleste advokater ikke ta noe betalt for disse få første timer i avhør.  Advokaten tjener da sine penger på selve rettssaken.

MIN KONKLUSJON ER:

Dersom du blir pågrepet og skal i avhør må du først vurdere situasjonen nøye.

Selv om du er uskyldig kan bevissituasjonen og noen uheldige formuleringer i et avhør medføre at du likevel blir tiltalt og kanskje dømt. Det sitter mange uskyldige i norske fengsler.

Tenk langsiktig, ikke gjør hva som helst for å slippe ut fra politiet så snart som mulig.

Når du blir pågrepet må du umiddelbart be om å få ringe din advokat.

Dersom du ikke har advokat må du be om å få en telefonkatalog slik at du kan finne advokat selv.  Ikke aksepter en spesiell advokat som politiet anbefaler deg.

Behold roen og ikke gå i avhør før du først har fått snakket med din advokat i enerom.

Advokat Frode Skogvold      Mobil: 91 10 82 39    E-mail: frode@skogvold.no

 

Tilbake