SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER.

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet for saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenheten har erstattet det vi tidligere kalte for SEFO.

Mer informasjon om Spesialenheten kan dere finne på Spesialenheten sin hjemmeside: www.spesialenheten.no

 

 

Tilbake til forsiden.