LEKKASJER I BERGEN.

Ofte leser forsvarere detaljer fra etterforskning av straffesaker i avisen før de selv får slik informasjon fra politiet.

Slike lekkasjer er frustrerende, ikke bare for forsvarerne men også for etterforskerne i politiet.

Men hvordan skjer lekkasjene??  Det er det så langt ingen som kan svare på.

Undertegnede var selv med en klient i fengslingsmøte i sommer, der dette foregikk bak lukkede dører av hensyn til etterforskningen, og jeg fikk streng beskjed om ikke å uttale meg til noen vedrørende saken. Selv kjente jeg bare til et fåtall av de andre personer som var involvert i saken.  

Jeg var imidlertid knapt kommet tilbake på mitt kontor etter fengslingsmøtet før jeg ble oppringt at en lokal journalist som kunne fortelle meg navn på de fleste involverte i saken, samt hvem som var den enkeltes forsvarer.  Detaljinformasjon om innholdet i saken ble jeg også presentert.

I en annen sak der jeg er forsvarer måtte politiet gå til pågripelse av min klient tidlig en morgen på grunn av at en avis hadde et oppslag om at klienten var blitt siktet i saken.

Hvor har media dette fra, og er det rett at media skal påvirke politiets arbeid på en slik måte at media faktisk er med på å bestemme om og når en person skal pågripes?

Dette er ikke et nytt problem. For 15 år siden ble en bekjent av meg pågrepet i sin bolig i utkanten av Bergen tidlig en morgen i en økonomisak. Før politiet ankom stedet hadde han lagt merke til en bil som stod parkert i gaten utenfor boligen. Da han ble ført ut av politiet viste seg at det i denne parkerte bilen oppholdt seg en journalist og en fotograf fra en lokal avis, men den følge at arrestasjonen ble slått stort opp i avisen påfølgende dag.

Jeg har stor forståelse for at dyktige journalister gjør sitt beste for å skaffe seg informasjon om straffesaker, men jeg har ingen forståelse for at en eller annen lekker slik informasjon til media.  Dette problem må påtalemyndigheten ta tak i.

Advokat/siviløkonom Frode Skogvold

Tilbake til forsiden.