TILTALT.

I følge straffeprosessloven § 249 skal spørsmålet om tiltale avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det.  Dersom en mistenkt var under 18 år på handlingstiden, skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen 6 uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt i saken. Tiltalespørsmålet kan likevel avgjøres senere dersom hensynet til etterforskningen eller andre særlige grunner gjør det nødvendig.

Når du er tiltalt vil du få forsvarer betalt av det offentlige. Forsvareren vil få tilsendt kopi av alle sakens dokumenter, herunder kopi av avhør av deg og avhør av alle vitner.  Du får da god tid til å gjennomgå dette sammen med din forsvarer, og på den måten kan dere sammen forberede dere best mulig til den kommende hovedforhandling.

I forbindelse med at forsvarer får tilsendt kopi av saksdokumentene får han som oftest også samtidig en kopi av påtalemyndighetens bevisoppgave som da inneholder en oversikt over de dokument som påtalemyndigheten planlegger å bruke under hovedforhandlingen, samt en liste med navn på alle de vitner som påtalemyndigheten har til hensikt å føre.

For flere rettigheter se under siden '' Siktet ''.

Tilbake til forsiden.