MISTENKT.NO                       

En side for deg som politiet mistenker for å være kriminell.      

v/ advokat/siviløkonom Frode Skogvold, Markeveien 10, 5012 Bergen Tlf.: 55 32 46 29     E-mail

Innhold:

Mistenkt

Pågrepet og rett i avhør

Avhør

Varetekt

Ransaking

Beslag

Siktet

Tiltalt

Gjenopptakelse

Privat straffesak 

Økokrim

Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Gjeldsforhandling

Nyheter

Eksterne lenker

Lett blanding

 

Om oss

Hvorfor mistenkt.no?

Tilbakemeldinger

Kontakt oss

 

 

 

 

 

LANG TID FRA SIKTET TIL HENLEGGELSE ELLER TILTALE?

Påtelemyndigheten bruker ofte måneder og år på å avgjøre om en siktelse skal ende med henleggelse eller tiltale. Vi ser nærmere på dette.  Klikk her.

 

ALVORLIG KRITIKK TIL POLITIET I BERGEN.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll gir Hordaland politidistrikt alvorlig kritikk for ulovlig telefonavlytting i Dung-saken.

Se Nyheter her.

Se hele rapporten her.

 

OFFENTLIGE OVERGREP.

Dette kan for eksempel være å bli nektet legehjelp i fengsel eller å bli nektet å ringe advokat etter å ha blitt pågrepet av politiet.

Mener du at du er utsatt for et overgrep fra det offentlige? Vil du dele din erfaring med oss?  Les mer.

 

FRITT FORSVARERVALG.

I Norge er det slik at den som er tiltalt i en straffesak selv fritt kan velge hvilken advokat han vil ha som forsvarer.   Les mer.

 

DINE RETTIGHETER I EN STRAFFESAK.

Blir du mistenkt for et straffbart forhold har du en del viktige rettigheter som du må notere deg.   Les mer

 

ØKOKRIM.

I dagens tøffe samfunn ser en stadig oftere at personer som en ikke kunne forvente har latt seg friste til å utføre økonomisk kriminalitet i en eller annen form for å klare å overleve, eller for å prøve å redde sin bedrift fra konkurs.    Les mer

 

LEKKASJER I BERGEN.

Ofte leser forsvarere detaljer fra etterforskning av straffesaker i avisen før de selv får slik informasjon fra politiet.   Les mer

 

DE FLESTE SAKER MOT POLITIET HENLEGGES.

Nesten hver gang politiet etterforskes, blir sakene henlagt. Bare 3 prosent av sakene i årets seks første måneder endte med siktelse, tilståelse eller tiltale mot politiet.  Les mer

 

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER.

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet for saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.        Les mer

 

HVORFOR WWW.MISTENKT.NO ?

Mistenkt.no skal være et sted der mistenkte i straffesaker kan finne informasjon om sine rettigheter m.m. på en lett og oversiktlig måte.    Les mer

 

Anbefalte nettsteder:

FANGEHANDBOKA

( fra Jussbuss )

OKOKRIM.COM

GJELDSPROBLEM.NO

ESTLAND.NO

Fotobokser

Fartsbøter

Prikkbelastning

Straff i veitrafikkloven

Info om forelegg og prikker