HAR DU EKSEMPLER PÅ OFFENTLIGE OVERGREP SOM DU ØNSKER Å FÅ SATT FOKUS PÅ?

Vi holder på å utvikle en internettside om offentlige overgrep.

Med offentlige overgrep konsentrerer vi oss om overgrep utført av påtalemyndighet, fengselsvesen, namsmann og skatteetaten, samt banker, forsikringsselskap og inkassoselskap selv om disse tre siste formelt sett ikke er noen offentlig myndighet.

Det eksisterer selvfølgelig også mange offentlige overgrep innenfor områdene helse, sosial, trygd etc., men disse områder har vi dessverre ikke kapasitet til å se på.

Dersom du er utsatt for et offentlig overgrep som du ønsker at offentligheten skal få informasjon om ( du blir selvfølgelig anonymisert ) kan du kontakte undertegnede på e-mail: frode@skogvold.no så kan vi se på om ikke en offentliggjøring kan være med på skjerpe myndighetenes krav til seriøs og forsvarlig behandling av saken din.

Vi garanterer ikke noe, men det koster ikke noe å prøve.  

Om du ikke ønsker en offentliggjøring av din sak kan det likevel være greit for oss å høre om den, for å se den i sammenheng med det som andre har opplevd. 

Vi har fått en del henvendelser som gjelder saker der innsatte i norske fengsel opplyser at de blant annet ikke får den legehjelp de mener å ha krav på.

En gjenganger er også at personer som er pågrepet av politiet ikke får ringe advokat og/eller at politiet prøver å gjennomføre avhør uten advokat til stede. 

Det vanligste i den forbindelse ser ut for å være at politiet sier at det vil ta noe tid å skaffe skaffe advokat og at den pågrepne derfor må sitte lenger på glattcelle før avhør kan gjennomføres dersom han absolutt skal ha med seg en advokat.

En uttalelse fra politietterforsker som at '' Du trenger vel ikke advokat dersom du ikke har gjort noe galt '' ser også ut for å være gangske vanlig. 

De siste dager er det og kommet inn informasjon om at noen lekker informasjon om straffesaker til media. Mange slike saker er anmeldt til Spesialenheten for politisaker, men slike anmeldelser fører som oftest ikke frem til noe tiltale.

Noen har og kontaktet oss og fortalt at de er blitt lovet lavere straff og god behandling av politiet dersom de tilstår og hjelper politiet med å ta mulige '' hovedmenn '' .  Den polititjenestemann som har lovet dette er så senere ofte dessverre ikke lenger involvert i denne saken, og han kan da ikke påvirke hva påtaleansvarlig politiadvokat gjør når politiadvokaten skal ta ut tiltale i din sak. Du får da i beste fall en '' tilståelsesrabatt '', men ingen rabatt for å ha samarbeidet med eller hjulpet politiet.  Mange føler seg lurt av politiet i slike saker.

Dårlig behandling i politiarresten og en nedverdigende holdning fra de ansatte i politiarresten sin side er og en sak som stadig går igjen.  Når advokaten er på besøk hos den pågrepne i arresten er de ansatte hyggelige og imøtekommende slik de normalt bør være. Men så snart advokaten har forlatt politiarresten sier mange at de blir de behandlet '' som dritt '', samtidig som de ofte over lang tid blir nektet lovbestemte rettigheter som for eksempel å ringe sin advokat.  Manglende tilgang til varme klær/pledd for å holde varmen er også ofte et problem.

Dersom du har opplevd noe slikt ønsker vi å høre fra deg til e-mail: frode@skogvold.no

Det strømmer nå på med eksempler på både ulovlig og umenneskelig behandling av personer, der det er '' det offentlige '' som er overgriper og den som bryter loven.

Dersom du som enkeltperson anmelder det overgrep du mener er utført mot deg til Spesialenheten for politisaker vil dette etter vår erfaring i de fleste tilfeller ikke føre til noe som helst. Anmeldelsen blir som oftest henlagt.

Vår hensikt er selvfølgelig ikke å '' henge ut '' et spesielt fengsel eller politidistrikt, men dersom det viser seg at unormalt mange mener å ha blitt utsatt for et offentlig overgrep på ett spesielt sted, vil vi kunne ta dette opp med overordnet myndighet slik at de kan se nærmere på dette.

 

 

Tilbake